Eko­no­mi

***

Göteborgs-Posten - - Motor -

Nya Golf är mer pris­värd än fö­re­gång­a­ren tack va­re re­jält myc­ket bätt­re stan­dard­ut­rust­ning. Med någ­ra till­valskryss drar pri­set snabbt i väg mot ter­ri­to­ri­er där stör­re bi­lar lu­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.