Tolv bär­ga­de från fis­ke­far­tyg i sjö­nöd

Göteborgs-Posten - - Världen -

Nor­ge: Ett norskt fis­ke­far­tyg fick pro­blem i hårt vä­der på Ba­rents hav. De tolv per­so­ner­na ombord räd­da­des med he­li­kop­ter – se­dan sjönk bå­ten.

Den nors­ka sjö­r­ädd­ning­en fick larm un­der lör­dags­för­mid­da­gen om att den 21 me­ter långa fis­ke­bå­ten MS Fay ha­de ham­nat i sjö­nöd norr om Hon­nings­våg vid Nor­ges nord­kust. Strax fö­re halv ett ha­de al­la ombord his­sats upp i en Sea King-he­li­kop­ter. En tim­me se­na­re ha­de bå­ten sjun­kit, en­ligt rädd­nings­cen­tra­len. Per­so­ner­na som var ombord ska al­la va­ra oskad­da. (TT)

Bild: Red­nings­sel­ska­pet RS Odin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.