2017: Enorm po­lisin­sats un­der na­zist­de­mon­stra­tion

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Un­der Bok­mäs­san 2017 de­mon­stre­ra­de Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen i sam­ma om­rå­de. En de­mon­stra­tion tving­a­de po­li­sen att age­ra kraft­fullt och det upp­stod en del oro­lig­he­ter. Po­li­sen val­de sen att av­bry­ta NMR:s de­mon­stra­tion. 22 per­so­ner greps och miss­tänk­tes för våld­samt upp­lopp.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.