Det hän­de då

Göteborgs-Posten - - Namn -

• För 25 år se­dan, 1994, flög ett tur­kiskt pas­sa­ge­rar­plan rakt in i en berg­vägg. Tur­kish Air­li­nes Bo­e­ing 734 skul­le lan­da i sta­den Van, men ett snöo­vä­der och då­lig sikt led­de till en fel­na­vi­ge­ring. Ett 60-tal per­so­ner om­kom.

• För 75 år se­dan, 1944, sänk­tes ång­a­ren Ve­ners­borg vid Ut­klip­pan i Ble­kinge skär­gård av en tor­ped. He­la be­sätt­ning­en lyc­ka­des ta sig över till liv­bå­tar, men en­dast en av to­talt 20 per­so­ner kun­de räd­das av fis­ka­re ef­ter ett par da­gar. De and­ra frös ihjäl el­ler drunk­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.