Kons­ten att flyt­ta ut­an att bli helt knäckt

Göteborgs-Posten - - Krönika -

Hur gör man nå­got av det job­bi­gas­te i li­vet så en­kelt som möj­ligt? Pau­li­na Dra­gan­ja sam­la­de si­na och and­ras er­fa­ren­he­ter och skrev en hand­bok i kons­ten att flyt­ta.

Bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.