En års­lön i sänkt skatt för ri­ka

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Eko­no­mi: Över 200 000 kro­nor el­ler ung­e­fär li­ka myc­ket som en un­der­skö­ters­ka drar ihop ef­ter skatt på ett år. Så myc­ket har ett vil­laä­gan­de hus­håll i Dan­de­ryd tjä­nat på slo­pad fas­tig­hets- och för­mö­gen­hets­skatt – per år.

Det fram­går av en ut­räk­ning som LO-eko­no­mer­na har gjort, ba­se­ra­de på ge­nom­snitt­li­ga tax­e­rings­vär­den och för­mö­gen­hets­sta­tistik från SCB. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.