Ukrai­na väx­lar fång­ar med ut­bry­ta­re

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ukrai­na: Pre­si­dent Vo­lo­dymyr Ze­len­skyj, som gick till val på att av­slu­ta kon­flik­ten i öst­ra Ukrai­na, väx­lar nu fång­ar med de pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter­na. I går bör­ja­de pla­ner­na sät­tas i ver­ket.

En­ligt en ta­les­per­son för Do­netsk kom­mer ut­bry­tar­re­pu­bli­ken att över­läm­na 55 pro-ukrains­ka fång­ar, i ut­byte mot att Ki­ev släp­per 87 se­pa­ra­tis­ter. Även ut­bry­tar­re­pu­bli­ken Lu­hansk är in­vol­ve­rad.

– Vi har gett dem 25 per­so­ner och ta­git emot 63, sä­ger en re­pre­sen­tant till den obe­ro­en­de rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax. (TT-AFP-Reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.