Ba­dou Jacks för­lust – ”Helt ofatt­bart”

Göteborgs-Posten - - Sport -

Box­ning: Ef­ter ett kon­tro­ver­si­ellt do­m­ar­be­slut fick svens­ke Ba­dou Jack se sig be­seg­rad i WBA-ti­tel­faj­ten mot ka­na­den­sa­ren Je­an Pa­scal i At­lan­ta nat­ten till sön­dag.

– Helt ofatt­bart att det hän­der igen. I slutän­dan är det folk där­up­pe som hål­ler i trå­dar­na, sä­ger box­a­rens be­svik­na agent.

Pa­scal in­led­de mat­chen bäst, men Jack kom till­ba­ka starkt och var den mest ak­ti­ve i slut­ske­det av kam­pen. I tolf­te och sista ron­den fick svens­ken in en läng­re slagse­rie som höll på att slå ut Pa­scal, som dock till slut red­de ut stor­men och stod på be­nen mat­chen ut.

Fram­för de över 20 000 åskå­dar­na på Sta­te Farm Are­na i At­lan­ta stod det klart att de tre do­mar­na var oen­se om vem som skul­le av­gå med se­gern. Till slut ro­pa­des Pa­scal ut som vin­na­re; två do­ma­re ha­de po­äng­en 114–112 för Pa­scal, den tred­je ha­de sam­ma siff­ror men i svens­kens fa­vör. (TT)

Bild: Joel Marklund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.