Fa­kaa: En van­lig Vag på Kum­la

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

• Upplås­ning­en av cel­len kloc­kan 07.30, där­ef­ter fru­kost. Verk­stads­ar­be­te 08.15 - 11.00, där var­je av­del­ning har en egen lo­kal. Pro­me­nad 11.10 - 12.10, följt av lunch 12.10 - 12.45. Se­dan fort­satt verk­stad 12.45 - 16.00.

• På kväl­len ser­ve­ras mid­dag. Slut­li­gen finns möj­lig­het till trä­ning och dusch. In­lås­ning sker 19.15.

• – Ti­di­ga­re fanns oli­ka ar­be­ten att väl­ja emel­lan. I dag är det ba­ra frå­ga om en en­da sys­sel­sätt­ning. De fles­ta job­ben är en­for­mi­ga och kre­a­ti­vi­te­ten li­ka med noll, sä­ger in­tag­ne Si­mon Bör­jes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.