Pon­tus Stens­häll

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Konst­när­lig le­da­re Stads­tea­tern

Stads­tea­terns konst­när­li­ge le­da­re har ham­nat li­te i skug­gan av kol­le­gan Mat­ti­as An­ders­son. Sam­ti­digt har hans konst­när­li­ga vi­sion (en kom­bi­na­tion av Sta­nislav­skij, Brecht, Mon­ty Pyt­hon och Walt Dis­ney) ham­nat i na­tio­nellt fo­kus i ett kri­ti­ker­bråk med listans num­mer fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.