Eva Hal­vars­son

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Vd And­ra AP-fon­den

Rat­tar en av Eu­ro­pas störs­ta fond­för­val­ta­re. Drygt 334 miljarder kro­nor och 66 med­ar­be­ta­re ba­sar hon över i Gö­te­borg, och ser till att god av­kast­ning ska­pas trots tur­bu­len­ta fi­nan­si­el­la mark­na­der un­der åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.