John­ny Mag­nus­son (M)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ord­fö­ran­de re­gi­on­sty­rel­sen

Lyc­kas hål­la ihop det blågrö­na sty­ret i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, som kon­trol­le­rar så­väl sjuk­vård, kol­lek­tiv­tra­fik och kul­tur för om­kring 50 miljarder kro­nor om året. Klev av som di­strikts­ord­fö­ran­de för M i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.