Ham­pus Mag­nus­son (M)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Kom­mu­nal­råd

Med ord­fö­ran­de­post i bygg­nads­nämn­den och vice ord­fö­ran­de­post fas­tig­hets­nämn­den har han stor makt över sta­dens stads­ut­veck­ling. Har pe­kats ut som en av hjär­nor­na bakom par­ti­ets le­dar­skif­te ef­ter va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.