Eli­sa­beth Lann (KD)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ord­fö­ran­de i Idrott­s­och för­e­nings­nämn­den

Med ett över­häng­an­de be­spa­rings­krav finns det en oro bland Gö­te­borgs för­e­ning­ar. Högst an­sva­rig för id­rotts­po­li­ti­ken i Gö­te­borg är kom­mu­nal­rå­det Eli­sa­beth Lann (KD), och hen­nes be­slut får stor in­ver­kan på den lo­ka­la bred­did­rot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.