Dom­stol

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Dom­stols­ver­ket be­gär­de 300 mil­jo­ner för mi­gra­tions­dom­sto­lar­nas verk­sam­het år 2020. I re­ge­ring­ens höst­bud­get till­de­la­des de 122 mil­jo­ner. Un­der­fi­nan­sie­ring­en ris­ke­rar att få kon­se­kven­ser för rätt­sä­ker­he­ten i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.