Re­do­vi­sa al­la kost­na­der

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Bäs­ta an­sva­ri­ga; po­li­ti­ker och be­stäl­la­re.

Nu tyc­ker jag att ni fort­lö­pan­de mås­te re­do­vi­sa al­la of­fent­li­ga kost­na­der som upp­hand­lats en­ligt plan och vil­ka tilläggs­kost­na­der som till­kom­mit samt vad ut­fal­let bli­vit för re­spek­ti­ve del för pro­jekt Väst­län­ken.

En sann re­do­vis­ning kvar­tals­vis i GP ser jag med för­vän­tan fram emot.

Är­lig­het va­rar längst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.