Fak­ta: Pau­li­nas fem tips in­för flyt­ten

Göteborgs-Posten - - Bostad -

1. Ren­sa! Tänk att var­je sak som ska med mås­te kva­la in i det nya hem­met.

2. Pla­ne­ra och skriv ner allt, vil­ka pre­nu­me­ra­tio­ner och abon­ne­mang som ska flyt­tas ex­em­pel­vis.

3. Pac­ka rätt. Tänk på att skyd­da di­na sa­ker och mär­ka lå­dor­na.

4. Ord­na en ”förs­ta hjäl­pen”-lå­da för förs­ta da­gar­na. Du ska bo i ett tomt hem i bör­jan och be­hö­ver det vik­ti­gas­te di­rekt: li­te klä­der, hy­gi­en­ar­tik­lar, pors­lin att äta på och ka­strul­ler, lad­da­re, la­kan, me­di­ci­ner, någ­ra verk­tyg.

5. Tänk ige­nom själ­va flytt­da­gen. Vad hän­der när ni vak­nar? Och ef­ter det? Här kan det va­ra smart att un­na sig en ho­tell­fru­kost på mor­go­nen el­ler ett re­stau­rang­be­sök till mid­dag, för att slip­pa ord­na med det. Ta med en kaf­fe­ter­mos och li­te snacks till nya adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.