Ha■ be­rät­tar om hem förr och ■u

Göteborgs-Posten - - Tv Guide -

Att ha ett bra och triv­samt bo­en­de till­hör män­ni­skans grund­läg­gan­de be­hov, men bo­stads­bris­ten har all­tid fun­nits. I två av­snitt hit­tar fil­ma­ren An­ders Wahl­gren hem i do­ku­men­tär­se­ri­en ”Bo i sta­den”. SVT1 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.