3 Ste­fan Bengts­son

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Rek­tor och vd för Chal­mers

An­ta­let svens­kar som sö­ker sig till lan­dets hög­sko­lor ökar, och på Chal­mers var ök­ning­en i höst störst bland kvin­nor. Ste­fan Bengts­son har lagt stort fo­kus på lä­ro­sä­tets jäm­ställd­hets­ar­be­te. Man har nu bland an­nat rest en sta­ty över sko­lans förs­ta kvinn­li­ga in­gen­jör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.