Det hän­de då

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 20 år se­dan, 1999, ut­sat­tes Ge­or­ge Har­ri­son, ti­di­ga­re med­lem i The Be­at­les, för ett mord­för­sök. En in­kräk­ta­re tog sig in i hans hem och högg Har­ri­son fler gång­er i brös­tet med en kniv. Har­ri­sons fru Oli­via fick lind­ri­ga­re ska­dor. Gär­nings­man­nen var psy­kiskt sjuk och trod­de att han age­ra­de på Guds or­der.

För 95 år se­dan, 1924, re­dogjor­de den ame­ri­kans­ke ast­ro­no­men Ed­win P Hubble för sin upp­täckt att den då så kal­la­de Andro­me­da­ne­bu­lo­san var en spi­ral­ne­bu­lo­sa, i dag är be­näm­ning­en spi­ral­ga­lax. Det in­ne­bar att det fanns fle­ra ga­lax­er i uni­ver­sum, vil­ket in­te var känt ti­di­ga­re.

Bild: AP Photo/Uni­ver­si­ty of Utah

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.