Jul­lovs­skoj på Ae­ro­se­um

Göteborgs-Posten - - Guiden -

I Ae­ro­seums spän­nan­de flyg­mil­jö finns det nå­got för al­la åld­rar. Pro­va att su­sa fram på land­nings­ba­nan el­ler att sit­ta i he­li­kopt­rar och flyg­plan. Av­gift. Ae­ro­se­um, Holm­vä­gen 100. Kl. 11-18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.