Säll­synt fisk fång­ad i Sve­ri­ge

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Djur: Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet (SLU) fick en ovan­lig fångst vid si­na trål­un­der­sök­ning­ar i Ska­ger­rak un­der hös­ten. To­talt 18 rund­roc­kor fång­a­des in, varav två på svenskt vat­ten. Ti­di­ga­re har ba­ra ett fynd av ar­ten rap­por­te­rats i Sve­ri­ge.

Ar­ten har stor ut­bred­ning, från Grön­land till Biscaya, men har säl­lan ob­ser­ve­rats i Ska­ger­rak. En or­sak kan va­ra att den le­ver på mer än 300 me­ters djup där det görs få trål­un­der­sök­ning­ar och yr­kes­fis­ket är be­grän­sat. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.