VW lyf­ter el­bils­mål

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: Volks­wa­gen hö­jer sin pro­gnos för pro­duk­tion av el­bi­lar. Den tys­ka for­don­sjät­ten spår nu att man kom­mer att nå en mil­jon pro­du­ce­ra­de el­bi­lar av mär­ket VW till slu­tet av 2023, vil­ket är två år snab­ba­re än ti­di­ga­re pla­ne­rat, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Hit­tills har 250 000 elekt­ri­fi­e­ra­de bi­lar le­ve­re­rats. 2025 ska an­ta­let pro­du­ce­ra­de el­bi­lar av mär­ket Volks­wa­gen ha nått 1,5 mil­jo­ner, en­ligt bo­la­gets mål. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.