Mörck de­lar med sig av livs­hi­sto­ri­er

Göteborgs-Posten - - Världens Gång -

De se­nas­te åren har hon synts över­allt, in­te minst som jul­värd i SVT. I do­ku­men­tä­ren ”Pär­le­mor – en film om Ma­ri­an­ne Mörck” be­rät­tar Ma­ri­an­ne Mörck om barn­do­men, upp­väx­ten och kar­riä­ren. SVT1 18.15 hem­lig ut­bild­ning i USA åter­vänt för att job­ba på den mi­li­tä­ra spe­ci­a­len­he­ten OP5. Se­ri­en vi­sas även i TV4. C Mo­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.