Missa in­te Gö­te­borgs bok­klubb på Fa­ce­book

Göteborgs-Posten - - Kultur -

GP har bil­dat en grupp för dig som äls­kar böc­ker. Oav­sett om du lä­ser för att re­sa till and­ra värl­dar, kän­na pul­sen slå av spän­ning, ro­man­ti­ken bul­ta i hjär­tat el­ler för att lä­ra dig nå­got nytt är det här grup­pen för dig. Du hit­tar oss på fa­ce­book.com/ groups/go­te­borgs­bok­klubb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.