Ny nämnd ska ut­re­da forsk­nings­fusk

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ve­ten­skap: Från och med års­skif­tet ska en sär­skild nämnd i Uppsa­la ut­re­da mis­s­tänkt forsk­nings­fusk, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on. Ti­di­ga­re är det uni­ver­si­te­ten som haft det an­sva­ret, men nu sam­las allt på ett stäl­le.

Till nämn­den an­mäls fab­ri­ce­ring, för­falsk­ning el­ler pla­gi­e­ring av forsk­ning. Forsk­nings­fusk kan även in­ne­bä­ra grov oakt­sam­het vid pla­ne­ring, ge­nom­fö­ran­de el­ler rap­por­te­ring av forsk­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.