Cir­kus Pla­ne­ten

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Cir­kus Pla­ne­ten är en vand­rings­ut­ställ­ning med mil­jö­bud­skap som kan få den mest be­tongäls­kan­de stads­bon att vil­ja gå rakt ut i na­tu­ren. Stads­bib­li­o­te­ket Gö­te­borg, Gö­tap­lat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.