När­stu­die av Akro­bat­fa­milj – Per­spek­tiv på Pi­cas­so

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Gö­te­borgs konst­mu­seums verk Akro­bat­fa­milj till­hör ett av Pi­cas­sos ikon­verk från den ro­sa pe­ri­o­den där konst­nä­ren skild­rar ak­ro­ba­ter från cir­kus­värl­den. Av­gift. Gö­te­borgs konst­mu­se­um, Gö­tap­lat­sen. Kl. 11-18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.