An­ders­son trea bakom Jo­haug

Göteborgs-Posten - - Sport -

Eb­ba An­ders­son stod för en ur­stark av­slut­ning och käm­pa­de sig upp på världs­cup­pal­len än­nu en gång i Tour de Ski. Svens­kan slu­ta­de trea, tio se­kun­der bakom The­re­se Jo­haug som tog en ny, men den här gång­en knapp, se­ger.

The­re­se Jo­haug vann till slut, som så många di­stanslopp ti­di­ga­re i år, även 10-kilo­me­terslop­pet i fri stil i Toblach. Men den här gång­en var det in­te på långa vägar med så stor mar­gi­nal som ti­di­ga­re un­der sä­song­en.

Nors­kan vann med ba­ra 0,7 se­kun­der fö­re lands­lagskol­le­gan Ing­vild Flug­stad Øst­berg och 10,2 se­kun­der fö­re Eb­ba An­ders­son.

– Det var ett tufft ra­ce och jag är jät­te­glad att det räck­te så långt som till en pall­plats även i dag. Jag gav verk­li­gen allt jag ha­de än­da in i mål, sa­de An­ders­son i SVT.

Svens­kan, som var trea även i tour­pre­miä­ren i Len­zer­hei­de i lör­dags, pres­sa­de Jo­haug ti­digt i lop­pet och var till och med fö­re nors­kan vid tre kilo­me­ter.

– Jag öpp­na­de kanske li­te väl op­ti­mis­tiskt, för se­dan på and­ra var­vet fick jag verk­li­gen käm­pa för det. Men jag är jät­te­glad att jag än­då lyc­ka­des hål­la ihop det så som jag gjor­de, sa­de An­ders­son.

Vid den sista mel­lan­ti­den fick hon hö­ra att hon låg fy­ra, pre­cis bakom nors­kan Heidi Weng, och lyc­ka­des hit­ta en li­ten väx­el till. I mål var

An­ders­son fö­re Weng – med tre ti­on­de­lar.

– När jag hör­de att det var krig om pall­plat­ser­na så kän­de jag att nu ska jag ba­ra ta i för allt vad jag är värd. När spea­kern jubla­de för­stod jag att det ha­de gått som jag vil­le.

Jag öpp­na­de kanske li­te väl op­ti­mis­tiskt, för se­dan på and­ra var­vet fick jag verk­li­gen käm­pa för det.

Eb­ba An­ders­son

Näst bäs­ta svens­ka blev Char­lot­te Kal­la på en elf­te­plats.

– Det var väl ett gans­ka sta­bilt lopp. Jag tyck­te in­te att jag kän­de mig så jät­te­pigg ute i spå­ret, men det är li­te sånt fö­re och det kan väl svänga li­te fram och till­ba­ka un­der en tour, sa­de hon i SVT.

I och med se­gern tar Jo­haug till­ba­ka led­ning­en och är nu 21 se­kun­der fö­re rys­kan Na­tal­ja Ne­prja­je­va och yt­ter­li­ga­re en se­kund fö­re Weng. Eb­ba An­ders­son lig­ger fem­ma, 34 se­kun­der bakom Jo­haug.

På ny­års­da­gen fort­sät­ter tou­ren med jaktstart över 10 kilo­me­ter klas­siskt, ba­se­rad på re­sul­ta­ten från lop­pet på ny­årsaf­ton.

Bil­der: Mat­hi­as Ber­g­eld

Eb­ba An­ders­son pres­sa­de The­re­se Jo­haug ti­digt i lop­pet och var till och med fö­re nors­kan vid tre kilo­me­ter.

Ing­vild Flug­stad Øst­berg, The­re­se Jo­haug och Eb­ba An­ders­son på pal­len ef­ter mil­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.