Bol­sju­nov vill bju­da Klae­bo på hem­bränt

Göteborgs-Posten - - Sport -

Alex­an­der Bol­sju­nov fyll­de 23 år på ny­årsaf­ton och blev trea på 15 kilo­me­ter i fri stil i Toblach, Ita­li­en. Ef­ter lop­pet bjöd den rys­ke skid­stjär­nan in sin nors­ke ri­val Jo­han­nes Høs­flot Klae­bo på fö­del­se­dags­fi­ran­de på Ryss­lands ho­tell.

– Han kan kom­ma till vårt ho­tell på mid­dag kloc­kan 19. Då ska han få sma­ka på fö­del­se­dags­tår­ta och min pap­pas hem­brän­da vod­ka, sä­ger Alex­an­der Bol­sju­nov, en­ligt nors­ka ny­hets­by­rån NTB.

Klae­bo var be­svi­ken ef­ter 17:e-plat­sen i täv­ling­en som gjor­de att han tap­pa­de led­ning­en i Tour de Ski. Norr­man­nen sa­de till och med att han gett upp to­tal­se­gern, trots att fy­ra etap­per åter­står.

Bol­sju­nov tror där­e­mot att Klae­bo, som är 37 se­kun­der bakom le­dan­de Sergej Usti­u­gov, spe­lar ett ver­balt spel.

– Om han in­te ska dra hem så är det ba­ra snack. Han ger na­tur­ligt­vis in­te upp med fy­ra etap­per kvar, sä­ger Bol­sju­nov, själv på en andra­plats bakom sin lands­man i to­ta­len.

På ny­års­da­gen fort­sät­ter her­rar­na tou­ren med en jaktstart över 15 kilo­me­ter i klas­sisk stil.

Bild: Ter­je Pe­der­sen

Alex­an­der Bol­sju­nov vill fi­ra sin fö­del­se­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.