Fö­del­se­da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 82 år se­dan, 1938, föd­des den ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren Frank Lang­el­la. Han spe­la­de ti­tel­rol­len i ”Gre­ve Dracu­la” (1979) och har där­ef­ter med­ver­kat i en mängd fil­mer och tv-pro­duk­tio­ner, där­ibland ”Lo­li­ta” (1997) och ”Ro­bot & Frank” (2012). Lang­el­la har ock­så va­rit ak­tiv på te­a­ter­sce­nen.

Bild: Matt Say­les/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.