Hil­da Hellwig släpp­te lös de vil­da da­mer­na

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Bild: Jo­nas Lindstedt

Re­gis­sö­ren Hil­da Hellwig be­rät­ta­de om Mo­liè­res 347 år gam­la ko­me­di ”Lär­da kvin­nor” in­för pre­miä­ren på Stads­tea­tern. Om en klubb för po­e­si och kul­tur som styrs med mat­ri­ar­kens järn­hand, fylld av fi­gu­rer med star­ka drag av svens­ka hyl­la­de po­e­ter och stri­dan­de kul­tur­pro­fi­ler.

Bild: Jo­nas Lindstedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.