Olyc­ka med el­rull­stol an­mäld till Ivo

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

An­mä­lan: En man i Hal­land ska­da­des all­var­ligt när hans el­rull­stol mitt i en bac­ke slu­ta­de fun­ge­ra mitt i en bac­ke. Hjälp­me­dels­cent­rum Hal­land har nu an­mält olyc­kan till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo, och i an­mä­lan kon­sta­te­ras att olyc­kan kun­de ha or­sa­kat ett döds­fall eller all­var­ligt för­säm­rad häl­sa för man­nen.

Olyc­kan in­träf­fa­de när man­nen var på väg upp­för en bac­ke, och el­rull­sto­len in­te läng­re or­ka­de. De mag­net­brom­sar som då ska slå till fun­ge­ra­de in­te hel­ler och rull­sto­len bör­ja­de rul­la okon­trol­le­rat bak­läng­es. Till sist slung­a­des man­nen ur sä­tet och rull­sto­len väl­te.

Man­nen som äger el­rull­sto­len för­des till sjuk­hus efter olyc­kan, med en­ligt an­mä­lan gans­ka all­var­li­ga ska­dor. Han är nu åter­ställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.