Op­po­si­tions­le­da­re vann pre­si­dent­val

Göteborgs-Posten - - Världen -

Gu­i­nea-Bis­sau: Op­po­si­tions­le­da­ren Uma­ro Cis­so­ko Em­baló (bil­den) har vun­nit pre­si­dent­va­let. Med näs­tan 54 pro­cent av rös­ter­na be­seg­ra­de han ri­va­len Do­mingos Simões Pe­rei­ra en­ligt na­tio­nel­la val­kom­mis­sio­nen.

Men Pe­rei­ra ac­cep­te­rar in­te re­sul­ta­tet utan an­kla­gar op­po­si­tio­nen för val­fusk. Pe­rei­ra vann förs­ta valom­gång­en i no­vem­ber, men Em­baló lyc­ka­des vin­na rös­ter ge­nom att fram­stäl­la sig som en enan­de kraft för lan­det. (TT-AFP)

Bild: Frank Frank­lin II

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.