Eb­ba An­ders­son sexa ”Jag är in­te helt nöjd”

Göteborgs-Posten - - Sport -

The­re­se Jo­haug ha­de in­te för­lo­rat ett en­da di­stanslopp den här sä­song­en. Men på 2020-ta­lets förs­ta dag fick den nors­ka skid­stjär­nan se sig be­seg­rad. Ing­vild Flug­stad Øst­berg vann jaktstar­ten i Toblach, Eb­ba An­ders­son blev bäs­ta svens­ka på sjät­te plats.

The­re­se Jo­haug star­ta­de knappt en se­kund fö­re Ing­vild Flug­stad Øst­berg vid da­mer­nas jaktstart över tio kilo­me­ter i klas­sisk stil i Tour de Ski i Toblach, Ita­li­en, på ny­års­da­gen. Men Flug­stad Øst­berg, som vann tou­ren för­ra sä­song­en, häm­ta­de ikapp och vann med fy­ra ti­on­de­lar fö­re sin lands­ma­nin­na efter en spurt­strid.

Den nors­ka skid­stjär­nan Jo­haug ha­de in­te för­lo­rat i ett di­stanslopp, läng­re än en sprint­di­stans, se­dan andra­plat­sen i jaktstar­ten på tio kilo­me­ter i fri sil vid världs­cup­täv­ling­ar­na i Que­bec, Ka­na­da, i mars då Sti­na Nilsson vann.

Eb­ba An­ders­son, som gick ut el­va se­kun­der efter Jo­haug, blev bäs­ta svens­ka på en sjät­te­plats. Hon tap­pa­de tid un­der lop­pet och var 28,1 se­kun­der bakom seg­ran­de Flug­stad Øst­berg och nio ti­on­de­lar från Hei­di Weng på tred­je plats. Nor­ge tog allt­så samt­li­ga tre pall­pla­ce­ring­ar.

– Jag för­sök­te va­ra of­fen­siv. Se­dan kän­de jag gans­ka ti­digt att jag fick sli­ta gans­ka myc­ket. Jag är in­te helt nöjd med hur lop­pet ut­veck­la­de dig, sä­ger Eb­ba An­ders­son till SVT.

Char­lot­te Kal­la blev näst bäs­ta svens­ka på en ti­on­de­plats, över en och en halv mi­nut från Flug­stad Øst­berg och drygt en mi­nut från pal­len.

– Jag ha­de svårt att kom­ma in i tem­pot, sä­ger Kal­la till SVT.

The­re­se Jo­haug är i fort­satt to­tal­led­ning i Tour de Ski efter fy­ra av sju etap­per. Un­der tors­da­gen är det vi­lo­dag in­nan tou­ren fort­sät­ter med masstart, för da­mer­na över tio kilo­me­ter klas­siskt, på fre­dag i Val di Fi­em­me. 22-åri­ga Eb­ba An­ders­son är bäs­ta svens­ka i to­ta­len, på en sjät­te­plats 51 se­kun­der bakom Jo­haug.

Bild: Philipp Brem

Eb­ba An­derssson skug­gas av Hei­di Weng un­der jaktstarts­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.