Ny­het­sa■ka­ret s◆mme­rar året

Göteborgs-Posten - - Tv Guide - He­le­na Björkvall/TT

Rap­ports årskrö­ni­ka SVT1 20.00

För­ra året var ett hän­del­se­rikt år på många sätt. I ”Rap­ports årskrö­ni­ka” sam­man­fat­tar ny­hets­an­ka­ret Lin­da Ni­lar­ve ny­hets­å­ret 2019.

– Vi fick ett nytt po­li­tiskt land­skap i Sve­ri­ge, kri­mi­na­li­te­ten och gäng­vål­det seg­la­de upp som do­mi­ne­ran­de po­li­tis­ka frå­gor. Al­li­an­sen splitt­ra­des och ja­nu­a­ri­ö­ver­ens­kom­mel­sen slöts, sam­man­fat­tar Lin­da Ni­lar­ve lä­get i lan­det.

Att ar­be­ta med ny­he­ter är en ut­ma­ning, men en ro­lig så­dan som pas­sar Lin­da Ni­lar­ve som han­den i handsken.

– Jag vill ve­ta så myc­ket som möj­ligt, så snabbt som möj­ligt. På så sätt får jag en över­blick och kan sät­ta sa­ker och ting i ett sam­man­hang. Det gör mig lug­na­re. När jag var li­ten satt jag of­ta med far­far i köket och lyss­na­de på lun­che­kot, far­far sa­de ”att ny­he­ter­na är det bäs­ta sät­tet att för­sö­ka för­stå värl­den”, sä­ger Lin­da Ni­lar­ve.

Fo­to: Sti­na Stjern­kvist/SVT

”Rap­ports” ■yhet­sa■ka­re Li■da Ni­lar­ve tror på ett t◆rb◆le■t 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.