Fö­del­se­da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 59 år se­dan, 1961, • föd­des den ame­ri­kans­ke re­gis­sö­ren Todd Hay­nes. Han upp­märk­sam­ma­des 1987 för kort­fil­men ”Su­pers­tar” där han an­vän­de sig av bar­bi­e­doc­kor. Hay­nes eta­ble­ra­de sig se­dan som ex­pe­ri­ment­fil­ma­re och ho­mo­sex­u­ell ak­ti­vist med ”Po­i­son” (1991). Han fick spe­ci­alpri­set Qu­e­er Palm vid filmfes­ti­va­len i Can­nes 2015 för ”Ca­rol” (2015).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.