Hört och hänt

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 130 år se­dan, 1890, bör­ja­de Alice Sang­er sitt ar­be­te i Vi­ta hu­set i Washing­ton DC. Hon ha­de ing­en sär­skild be­fatt­ning, men hon var kvin­na. Dit­tills ha­de ba­ra män va­rit an­ställ­da. Rö­rel­ser som lyf­te kvin­no­frå­gor väx­te sig star­ka­re i slu­tet av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.