Det hän­de då

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 25 år se­dan, 1995, re­gi­stre­ra­des part­ner­skap mel­lan Sven-Olof Jans­son och

Hans Jons­son. Da­gen in­nan ha­de den nya la­gen som möj­lig­gjor­de att ett ho­mo­sex­u­ellt par kun­de re­gi­stre­ra part­ner­skap trätt i kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.