Klubb­dö­den ett hot mot mind­re ar­tis­ter

Göteborgs-Posten - - Kultur - Bild: Petter Trens

Stay Out West-ak­tu­el­la ar­tis­ten Vir­gi­nia and the Flood, eller Cor­ne­lia Adams­son som hon egent­li­gen he­ter, pra­ta­de med So­fia An­ders­son om den unga mu­siksce­nen i Gö­te­borg och hur klubb­dö­den på­ver­kar mind­re ar­tis­ters möj­lig­het att slå ige­nom stör­re. Zebramål­ning­en an­vän­der hon för att slip­pa ta an­svar för allt med sitt eget an­sik­te. ”Jag blö­der ju re­dan ut så myc­ket av mig själv i mu­si­ken” sa­de hon.

Bild: Petter Trens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.