Årets tren­di­gas­te sti­lar på Way Out West

Göteborgs-Posten - - Kultur - Bild: Mia Höglund

Byx­dress, shorts-ko­stym, ne­on, le­o­pard­möns­ter, hängs­len. Tren­der­na var tyd­li­ga på som­ma­rens Way Out West, där det gäll­de att stic­ka ut, och sam­ti­digt va­ra bå­de spex­ig och cool. På bil­den syns Co­si­ma Ra­mi­rez, från Spa­ni­en, 28 år: ”Jag har klätt mig i de svens­ka fär­ger­na, och skor­na har jag de­sig­nat själv. Kän­de att jag be­höv­de li­te höjd, om det blev regn”, be­rät­ta­de hon för GP. Och regn blev det.

Bild: Mia Höglund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.