Roy An­ders­son tar hu­morn till hjälp

Göteborgs-Posten - - Kultur - Bild: Yl­va Sund­gren

Han upp­skat­tar all­var och av­skyr yt­lig­het. Roy An­ders­son, ak­tu­ell med fil­men ”Om det oänd­li­ga”, tar hu­morn till hjälp för att här­da ut. Men ibland har han så mör­ka pe­ri­o­der, att han – likt präs­ten i sin nya film – in­te kan kon­trol­le­ra sitt dric­kan­de. GP träf­fa­de ho­nom i Stu­dio 24, i den fas­tig­het på Ös­ter­malm som han nu­me­ra äger.

Bild: Yl­va Sund­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.