Sve­ri­ge–Tjec­ki­en

Göteborgs-Posten - - Sport -

Var: Ostra­var Are­na, Ostra­va. När: Tors­dag kl 20.00. TV/Ra­dio: SVT2 kl 19.45, Ra­di­ospor­ten.

La­gens väg till kvarts­fi­nal. Sve­ri­ge: Fin­land 3–2 e förl, Schweiz 5–2, Ka­zakstan 6–2, Slo­va­ki­en 6–2. Tjec­ki­en: Ryss­land 4–3, Tyskland 3–4, USA 3–4 e förl, Ka­na­da 2–7.

Öv­ri­ga kvarts­fi­na­ler: SchweizRys­s­land (12.30, TV6/Vi­aplay), Ka­na­da-Slo­va­ki­en (15.00, SVT1), USA-Fin­land (17.30, TV6/Vi­aplay). Lång me­daljtor­ka: Tjec­ki­en har, pre­cis som Sve­ri­ge, ta­git två JVM-guld ge­nom ti­der­na. Men na­tio­nen har va­rit ne­re i en lång svac­ka och in­te ta­git me­dalj se­dan 2005 då det blev brons. Sve­ri­ge åk­te ut i kvarts­fi­nal i fjol, vil­ket var säms­ta re­sul­ta­tet på 13 år. Se­nas­te me­dal­jen ett sil­ver efter final­för­lust mot Ka­na­da 2018.

Sve­ri­ge

Mål­vak­ter: 30 Hu­go Al­ne­felt (1 Jesper Eli­as­son, 35 Erik Por­til­lo). Back­par: 8 Rasmus San­din, 9 Victor Sö­der­ström – 4 Adam Gin­ning, 27 Nils Lund­kvist – 3 To­bi­as Björn­fot, 5 Philip Bro­berg – 6 Mat­ti­as Norlin­der. Ked­jor: 11 Samu­el Fa­ge­mo, 19 Da­vid Gustafs­son, 21 Nils Hög­lan­der – 20 Niko­la Pa­sic, 15 Os­kar Bäck, 26 Jo­na­tan Berg­gren – 10 Alex­an­der Holtz, 22 Karl Henriksson, 18 Lucas Ray­mond – 25 Li­nus Öberg, 24 Hu­go Gustafs­son, 29 Li­nus Näs­sén – 23 Al­bin Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.