Tan­ge­rat backre­kord i ny­års­hopp­ning­en

Göteborgs-Posten - - Sport -

Det blev norsk se­ger i den tra­di­tions­en­li­ga back­hopp­ning­en i Gar­misch-Par­ten­kir­chen på ny­års­da­gen. Ma­ri­us Lind­vik vann täv­ling­en – dess­utom med ett tan­ge­rat backre­kord. – Det är helt sjukt, sä­ger han.

Det var re­dan i den förs­ta om­gång­en som Ma­ri­us Lind­vik slog till med sitt jät­te­hopp: 143,5 me­ter. Där­med tan­ge­ra­de Lind­vik schwei­za­ren Si­mon Am­manns backre­kord från 2010.

I den and­ra om­gång­en hop­pa­de norr­man­nen 136 me­ter vil­ket räck­te till se­ger fö­re Karl Gei­ger, Tyskland, och Dawid Ku­bac­ki, Po­len.

– Jag vet in­te vad jag ska sä­ga. Det är helt sjukt. Att jag fix­a­de att få till ett så pass bra hopp i and­ra om­gång­en ock­så är ba­ra helt otro­ligt. Nu är jag ba­ra sin­nes­sjukt glad, sä­ger Ma­ri­us Lind­vik till NRK.

Den nors­ke lands­lags­che­fen Alex­an­der Stöckl var or­dent­ligt im­po­ne­ra­de över den blott 21-åri­ga hop­pa­ren.

– Han sit­ter som sis­te man på top­pen, det är nå­got helt nytt för ho­nom. Men han le­ve­re­rar ett hopp på högs­ta ni­vå. Det tyc­ker jag är starkt, sä­ger Stöckl.

Bild: Tho­mas Bachun

Ma­ri­us Lind­viks jät­te­hopp mät­te 143,5 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.