Mar­cic klar för Häc­ken

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind fred­[email protected]

Ad­nan Ma­ric, 22, läm­na­de ti­digt Gais för att tes­ta lyc­kan hos Swan­sea i Pre­mi­er Le­a­gue. Efter fem år är han nu till­ba­ka i svensk fot­boll – mitt­fäl­ta­ren är klar för Häc­ken, en­ligt upp­gif­ter till GP.

Han slog sig fram i Gais och im­po­ne­ra­de så­pass att Pre­mi­er Le­a­gue-klub­ben Swan­sea ploc­ka­de över mitt­fäl­ta­ren re­dan 2014. Där har han käm­pat sig ige­nom klub­bens oli­ka ung­dom­slag men ald­rig fått chan­sen i Pre­mi­er Le­a­gue för Swan­sea. Ti­di­ga­re i vint­ras prov­trä­na­de han med Häc­ken då 22-åring­en var kon­trakts­lös och på jakt efter en ny klubb. Han var även med när Häc­ken möt­te Norr­by och vann med 3–2.

Då var fram­ti­den oviss för Ad­nan Ma­ric som le­ta­de efter en ny klubb.

– Jag vet fak­tiskt in­te. Jag vil­le ba­ra vi­sa att jag hål­ler bra stan­dard, sa han då.

Nu be­hö­ver han in­te le­ta efter en ny klubb läng­re. För en­ligt upp­gif­ter till GP är det just Häc­ken som blir ny klub­ba­dress för Ad­nan Ma­ric. Mitt­fäl­ta­ren har skri­vit på ett kon­trakt över den stun­dan­de sä­song­en med op­tion om två år till om bå­da par­ter skul­le vil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.