Byt fo­kus

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Om mass­me­dia rap­por­te­ra­de li­ka myc­ket om dem som kö­per dro­ger­na som de gör om dem som säl­jer skul­le vi snart se en minsk­ning av gäng­kri­mi­na­li­te­ten!

Lyss­na på pro­gram­met ”Kon­flikts” jul­spe­ci­al i Sve­ri­ges ra­dio P1! Fö­re det­ta so­ci­al­ar­be­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.