Ki­na-at­tack mot M-le­da­ren ef­ter ut­ta­lan­de

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Po­li­tik: Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­sons be­gä­ran om en Gui Min­hai-kom­mis­sion får ome­del­bart smisk av Ki­na. Den ki­ne­sis­ka am­bas­sa­den skri­ver i ett ut­ta­lan­de att Kris­ters­son hy­ser ill­vil­li­ga mo­tiv, och kri­ti­se­rar ho­nom för att ”på ett ar­ro­gant och för­doms­fullt sätt läg­ga sig i Ki­nas in­re an­ge­lä­gen­he­ter”, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio. Kris­ters­son sva­ra­de på kri­ti­ken:

– Nu har vi en svensk med­bor­ga­re som är till­fång­a­ta­gen och fängs­lad sen fle­ra år till­ba­ka – det är helt oac­cep­ta­belt. Sve­ri­ge kom­mer ald­rig att kun­na gö­ra någon­ting an­nat än att gö­ra allt vi kan för att få ho­nom fri­gi­ven, sä­ger han till SR. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.