De fick in­te dö­pa so­nen till Lu­ci­fer

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Sam­häl­le: Ett för­äld­ra­par i Uppsa­la som vil­le dö­pa sin son till Lu­ci­fer fick tän­ka om. Var­ken Skat­te­ver­ket el­ler för­valt­nings­rät­ten i Uppsa­la god­tog nam­net. För­valt­nings­rät­ten an­ser att nam­net för­knip­pas med sa­tan och att den som får nam­net Lu­ci­fer kan drab­bas av obe­hag, skri­ver Upsa­la Nya Tid­ning. För­äld­rar­na me­nar i sin tur att nam­net har en helt an­nan be­ty­del­se.

Även en man i 40-års­ål­dern som vil­le by­ta namn till Be­el­se­bul fick nob­ben. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.