Gott­fri­eds­son hop­pas på ny fram­gång

Göteborgs-Posten - - Sport - Da­vid Berg da­[email protected]

Jim Gott­fri­eds­son fick pris som mest vär­de­ful­la spe­la­re när Sve­ri­ge tog EM-sil­ver i Kro­a­ti­en 2018. Nu är han på plats för att kanske put­sa den be­drif­ten på hem­ma­plan.

– Det ska bli fan­tas­tiskt kul med myc­ket gult på läk­ta­ren, sä­ger han.

För två år se­dan nåd­de Sve­ri­ge fi­nal när EM spe­la­des i Kro­a­ti­en. Den gång­en blev Spa­ni­en för svå­ra men svens­kar­na kun­de trots allt se till­ba­ka på en fin in­sats. En av dem som gjor­de stort in­tryck nu och som även är med på hemma-EM är ni­o­me­ters­skyt­ten Jim Gott­fri­eds­son.

Han jäm­för käns­lan in­för mäs­ter­ska­pet med nu.

– Det kän­des jät­te­bra då och den gång­en fick vi ju myc­ket ska­dor på hö­ger­ni­or­na men vi red­de ut det. Vi har ett väl­digt, väl­digt bra lag nu ock­så så det gäl­ler att vi kan pre­ste­ra på pla­nen ock­så och in­te ba­ra på papp­ret, sä­ger han.

För ho­nom och näs­tan al­la hans lag­kam­ra­ter blir det förs­ta gång­en då man spe­lar ett mäs­ter­skap hemma i Sve­ri­ge.

– Det ska bli fan­tas­tiskt kul. Det känns väl­digt in­spi­re­ran­de. Vi hop­pas kun­na vi­sa att vi tyc­ker det är ro­ligt att va­ra här när mäs­ter­ska­pet väl sät­ter igång.

2018 var Jim Gott­fri­eds­son en av värl­dens fem­te bäs­ta spe­la­re och han kom­mer från en bra sä­songs­start i tys­ka topp­la­get Flens­burg-Han­dewitt. Se­ri­en är jämn och la­get lig­ger trea i jak­ten på tred­je ra­ka li­ga­ti­teln.

– Jag blir ald­rig mätt på att vin­na tit­lar. Jag har vun­nit li­gan två år i rad med Flens­burg och jag hop­pas få en ny ti­tel med lands­la­get här i ja­nu­a­ri, sä­ger Jim Gott­fri­eds­son.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Jim Gott­fri­eds­son tror Sve­ri­ge kan gå långt i EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.