”Han är bäst i spets och vi mås­te lad­da vad som går”

Göteborgs-Posten - - Sport -

GULDFA­VO­RI­TEN. Ax­e­val­la-trä­na­ren So­fia Arons­sons häs­tar har vi­sat väl­digt fin form de se­nas­te må­na­der­na. Till Jä­gers­ros V75-täv­ling­ar på lördag sta­tar hon två häs­tar, bland an­nat Star Ad­vi­sor Jo­li som ser ut att bli fa­vo­rit i guld­di­vi­sions-för­sö­ket, V75-3.

– Star Ad­vi­sor Jo­li gör sitt jobb och vi­sar bra form. Se­nast kun­de han in­te sva­ra Lex­us Dream i star­trus­ning­en, den var kus­ligt snabb ut. Det var förs­ta gång­en han blev av med spets på det sät­tet för oss. Han ver­kar fort­satt fin i job­ben och hål­ler for­men. Han är all­ra bäst i spets och vi mås­te lad­da vad som går här­i­från. Det är in­te ute­slu­tet att han når led­ning­en vilket skul­le va­ra spän­nan­de, sä­ger So­fia.

Hon har även Val­ky­ria Bob med i V75-4.

– Hon gick bra från svårt lä­ge och en omöj­lig po­si­tion se­nast. For­men ver­kar bra och är på väg upp­åt. Nu var det dock tuf­fa häs­tar på tillägg men hon har bra spår som hon kan ut­nytt­na bra, sä­ger So­fia Arons­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.